Overview Ranking Reviews

Khel Ayushyacha - Marathi Movie

Khel Ayushyacha
Directed byPrakash Jadhav
GenreAction, Drama
LanguageMarathi
Length1:01
Music byMonu Ajmeri
Produced bySunita Ughade
Release Date13 March 2020
StarsPratiksha Jadhav, Raj Sheth, Prema Kiran, Jayram Kulkarni, Surekha Khudshi

Top Resources

Add Resource Report

Reviews on Khel Ayushyacha

Write a Review